Prekių katalogas

Privatumo politika

 • UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “STAMEX“, 300531413

  PRIVATUMO POLITIKA

  UAB „STAMEX“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.
   


   

  1. Privatumo politika

  Ši privatumo politika (toliau – Politika) yra UAB „STAMEX“ (toliau Bendrovė arba Mes) elektroninės parduotuvės informacinis šaltinis, kurioje pateikiama informacija apie Jūsų, Mūsų klientų ir svetainės lankytojų, asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą, renkamus asmens duomenis ir jų privatumą.

   

  2. Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

  Mes esame: UAB „STAMEX“, juridinis asmens kodas: 300531413, Danės g. 45, Klaipėda.

   

  3. Kas yra duomenų subjektas?

  Duomenų subjektas yra fizinis asmuo arba juridinio asmens kontaktinis asmuo ar jo atstovas, kurio asmens duomenis tvarko UAB „STAMEX (toliau – Duomenų subjektas, Vartotojas arba Klientas).

   

  4. Kaip galiu apsipirkti elektroninėje parduotuvėje https://www.gulbe.lt

  Mūsų parduotuvės Klientai parduotuvėje gali apsipirkti dviem būdais: pirkti prekes be registracijos parduotuvėje ir pirkti prekes užsiregistravus elektorinės parduotuvės svetainėje.

   

  5. Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis renkame?

  Elektroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, užsakymo paruošimui, prekių išsiuntimui ir pristatymui, apskaitos vykdymui, sąskaitų išrašymui be registracijos, tikslais renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Identifikacinius duomenis: vardas, pavardė;
  • Kontaktinius duomenis: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas – prekių pristatymui, kitas adresas –sąskaitų išrašymui;
  • Informaciją apie prekių įsigijimą: PVM sąskaita – faktūra, mokėjimo duomenys.

  Elektroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, užsakymo paruošimui, prekių išsiuntimui ir pristatymui, apskaitos vykdymui, sąskaitų išrašymui su registracija, tikslais renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Prisijungimo į svetainę duomenys: el. pašto adresas, slaptažodis.
  • Identifikacinius duomenis: vardas, pavardė;
  • Kontaktinius duomenis: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas – prekių pristatymui, kitas adresas –sąskaitų išrašymui;
  • Informaciją apie prekių įsigijimą: PVM sąskaita – faktūra, mokėjimo duomenys.

  Užklausų, prašymų ir skundų, gautų el. paštu ir socialinių tinklų paskyrose renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Jūsų el. pašto adresas;
  • Jūsų socialinio tinklo paskyros profilis;
  • Paklausimo tema;
  • Paklausimo data;
  • Paklausimo turinys;
  • Prie paklausimo pridėti duomenys;
  • Jūsų vardas ir pavardė;
  • Atsakymas į Jūsų paklausimą;
  • Kita informacija, kurią pateikėte pats.

  Pretenzijų dėl prekių kokybės pareiškimo tikslu renkame šiuos asmens duomenis:

  • Identifikacinius duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data;
  • Kontaktinius duomenis: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
  • Informaciją apie prekių įsigijimą: pirkimo kvitas; PVM sąskaita – faktūra, mokėjimo duomenys;
  • Informaciją apie prekių trūkumus: trūkumų esmė, nustatymo, atsiradimo aplinkybės ir pan.


  Tiesioginės rinkodaros tikslu mes renkame šiuos asmens duomenis:

  • El. pašto adresą;
  • Telefono numerį;
  • Jums išsiųstą informaciją.

  Lojalumo kortelės administravimo tikslu renkame šiuos asmens duomenis:

  • Identifikacinius duomenis: vardas, pavardė;
  • Kontaktinius duomenis: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
  • Lojalumo kortelės numeris;
  • Buvusios kortelės lojalumo numeris.

  Interneto svetainės tobulinimo, stabilumo ir jos lankomumo stebėjimo tikslu renkame šiuos asmens duomenis:

  • Informaciją apie įrenginį;
  • Interneto svetainės naršymo ypatumus;
  • Anoniminę ir apibendrintą informaciją apie svetainės lankomumą;
  • Slapukų suteiktus anoniminius identifikatorius.

   

  6. Teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

  • Mums taikoma teisinė prievolė saugoti gautus paklausimus, prašymus, skundus, prekių kokybės ir vartotojų teisių srityse (GDPR 6 str. 1 d. c p.);
  • Jeigu ketinate su mumis sudaryti sutartį, Jūsų duomenys tvarkomi sutartiniu pagrindu (GDPR 6 str. 1 d. b p.).;
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenis tvarkome tik išimtinai gavus Jūsų sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p).
  • Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes mes turim teisėtą interesą užtikrinti savo interneto svetainės stabilumą ir stebėti jos lankomumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

   

  7. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas


  Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis, sulaukęs bent 14 metų, duoda sutikimą. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl:

  • Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamiesi mūsų Interneto svetainės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Mums;
  • Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis mūsų Svetainės paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Mums.

   

  8. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

  Mes Jūsų informaciją saugome vadovaudamiesi teisės aktais įtvirtinta Bendrąja dokumentų terminų
  saugojimo rodykle arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis.
  Klientų, elektroninės parduotuvės paskyros duomenis saugome, 10 dešimt metų nuo paskutinio apsilankymo savo paskyroje.

   

  9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

  Informacija apie Jus gali būti perduodama – duomenų gavėjai:

  • Valstybės institucijoms (VVTAT, VMI, SODRA, Muitinė ir kt.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
  • Ekspertizę atliekantiems subjektams;
  • Mūsų įmonę audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
  • Kurjeriams, prekių pristatymo tikslu;
  • Mūsų įmonės savininkams.

   

  10. Ar turite duomenų tvarkytojų?

  Duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris padeda mums įgyvendinti nustatytus asmens duomenų tvarkymų tikslus ir jie gali būti:

  • Informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų);
  • Klientams, tiekėjams, partneriams, kai tai reikalinga pretenzijai išnagrinėti;
  • Administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos);
  • Naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonėms;
  • Reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonėms;
  • Naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjams;
  • Programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonės elektroninės parduotuvės veiklą;
  • Teisinių paslaugų teikėjams.

   

  11. Jūsų teisės

  • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
  • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
  • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
  • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
  • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Bendrovėje;
  • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą Bendrovę;
  • Bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

  Tačiau, jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Mes rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis el. paštu info@gulbe.lt kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

   

  12. Tiesioginės rinkodaros įgyvendinimo tikslai

  UAB „STAMEX“ patvirtina, jog Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą. Jūs bet kada savo sutikimą galite atšaukti be jokių papildomų motyvų.

  • Patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam elektroninės parduotuvės funkcionavimui;
  • Sklandaus elektroninės parduotuvės Svetainės administravimui užtikrinti (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie Interneto svetainės laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
  • Jums aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;
  • Įvairių naujienlaiškių pateikimui;
  • Tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
  • Teirautis Jūsų nuomonės, tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami Svetainės ir elektroninės parduotuvės turinį bei teikiamas paslaugas;

   

  13. Mes siekiame suteikti kuo geresnę Jūsų naršymo patirtį. Kokie Jūsų asmens duomenys tam būtini?

  Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.gulbe.lt (toliau – Svetainė) ir Mūsų socialinių tinklų profilių socialiniuose tinkluose Facebook (toliau – Socialiniai tinklai), juos palaikome, tobuliname ir užtikriname jų saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainę ir Socialinių tinklų profilius, gaunate prieigą prie jų turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis. Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

  • Valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį;
  • Suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti.

   

  14. Svetainėje mes naudojame slapukus

  Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“. 

   

  15. Kodėl jūs naudojate slapukus?

  Mes naudojame slapukus:

  • Užtikrinti, kad svetainė veikia taip, kaip ji turi veikti;
  • Išsaugoti jūsų nustatymus per apsilankymą ir tarp jų;
  • Pagerinti svetainės greitį/saugumą;
  • Nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė;
  • Tiesioginei rinkodarai, atvaizduojant mūsų svetainės reklamas kituose Jūsų lankomuose interneto puslapiuose.

   

  16. Kokių tipų slapukus naudojate?

  (a) griežtai privalomi slapukai

  Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

  (b) analitiniai slapukai

  Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

  (c) tiksliniai arba reklaminiai slapukai

  Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

   

  17. Kaip galiu valdyti slapukus?

  Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime numatyti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite. Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

  Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.

  Elektroninė parduotuvė www.gulbe.lt naudojasi Google AdWords programa, ir tokiu būdu gauna informaciją apie vartotojų elgseną. Google vartotojų sąsajų kūrimo programa yra analizavimo įrankis, kuris tiesiogiai priklauso ir yra naudojamas Google korporacijos (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , “Google”). Jeigu vartotojas paspaudžia patikusios reklamos nuorodą, sąsajos kūrimo programa sukuria slapuko failą kompiuteryje. Šie slapukai lieka veiksnūs kompiuteryje apie 30 dienų. Šie slapukai negauna ir nerenka jokios informacijos apie konkretų asmenį ir nėra naudojami asmeniui identifikuoti. Kiekvienas vartotojas gauna skirtingus slapukus, taigi, nėra įmanoma tarpusavyje susieti slapukų, kuriuos pateikia Google korporacija. Šie slapukai dažniausiai renka tokio tipo informaciją: kiek vartotojų paspaudė tam tikros suformuotos ir užsakytos reklamos nuorodą ir kiek laiko praleido reklamos nuorodoje pateiktame puslapyje.

  Norint išvengti Google AdWords renkamos informacijos, vartotojas turėtų deaktyvuoti sapukų naudojimą, kaip nurodyta slapukų išjungimo skiltyje.
  Daugiau informacijos apie Google kompanijos Duomenų apsaugą, galima rasti čia: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

  Elektroninė parduotuvė www.gulbe.lt Facebook.com puslapyje, reklamuodama savo paslaugas, ar kitus pasiūlymus perkamomis reklamos paslaugomis, naudojasi Facebook.com kompanijos programa ,,Custom Audience Pixel”. Ši programa yra naudojama, kad būtų stebimi vartotojų veiksmai, kai vartotojas paspaudžia ant tam tikros Facebook reklamos. Tai leidžia efektyviai įvertinti reklamų našumą marketingo tikslais, lėšų paskirstymą ir tinkamų paslaugų suformavimą klientui. Renkama informacija yra anoniminė, todėl jokia asmeninė informacija apie asmenį, atlikusį tam tikrus veiksmus, nėra viešinama. Deja, kitaip nei UAB „STAMEX“ Facebook.com tokio tipo informaciją renka ir saugo, todėl gali ją susieti su asmens profiliu. Daugiau apie tai galima rasti ,,Faceook data policy” apraše, Facebook.com puslapyje, arba Google paieškos laukelyje suvedus ,,Facebook data policy” frazę.

  UAB „STAMEX“ informuoja, kad Jūs bet kada galite atsisakyti naudojamų slapukų pasinaudodami savo atgaliniuose įrenginiuose įdiegtų naršyklių esama paprasta procedūra: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera, kurią rasite šių naršyklių nustatymuose. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

   

  18. Ar perduodate mano asmens duomenis už EEE ribų?

  Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukų pagalba renkami duomenys, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Bendrovė imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo sutarčių papildymą standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų apsaugos). Norėdami gauti daugiau informacijos, galite kreiptis į mus el. paštu: info@gulbe.lt.

   

  19. Mūsų kontaktiniai duomenys:

  Kilus klausimams ar neaiškumams į Mus galite kreiptis elektroniniu paštu: info@gulbe.lt.

   

  20. Kitos Politikos nuostatos

  Vartotojus apie Politikos atnaujinimus informuos Svetainėje pateikdama naują Politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų Politikos atnaujinimų, patvirtinate, kad susipažinote ir neprieštaraujate atliktiems pakeitimams.


  Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-16