Apdailos skyrius:
Dažų skyrius:
Elektros, įrankių skyrius:
Santechnikos skyrius:
Statybinės prekės, didmeninė prekyba:
Gargždai:
Palanga:
Dituva:

Privatumo politika


Ši privatumo politika reglamentuoja UAB "Stamex" elektroninės parduotuvės ir UAB "Stamex" kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta "Privatumo politika".

Pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi elektroninėje parduotuvėje "www.gulbe.lt" taip, kaip išdėstyta šiose sąlygose.

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris naudojasi paslaugomis elektroninėje parduotuvėje www.gulbe.lt konstitucinę teisę į privatumą. Todėl įsipareigojame rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis tik šiems tikslams:

1. tinkamai apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2. teisingai išrašyti sąskaitas faktūras bei kitus finansinius dokumentus; 

3. turėti galimybę spręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu;

Kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant jūsų asmens duomenų panaudojimą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį jūsų sutikimą.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis aukščiau apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei aukščiau išvardintose sąlygose, prieš tai negavę išankstinio jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti jūsų užklausas ir užsakymus, mes turime gauti iš jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl jūs elektroninėje parduotuvėje "www.gulbe.lt" pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

UAB "Stamex" gali statistiniais tikslais naudoti su jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos jums gali būti neprieinamos.

UAB "Stamex" turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama el. parduotuvėje "www.gulbe.lt" skiltyje "Informacija klientams".

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų el. parduotuvės sistemoje. Jei jūs naudositės elektroninės parduotuvės "www.gulbe.lt" paslaugomis po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.